VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Föreningens fanor i Karlbergs slottskapell.
Foto: CG Johanson


A K T U E L L T
 


- Kransnedläggning i Helsingfors den 5 november
   Läs mer här


- Föreningens höstmöte hölls den 1 oktober 2016 på Karlberg
   Läs mer här


- Tidning nr 2/2016
   Tidningen postades den 12 september. De som glömt att betala årsavgiften har ett
  inbetalningskort inklistrat i tidningen. Betala snarast, tack!


- Hangö udd i krig - historiskt seminarium den 9 till 10 september
   Läs mer här


- Vad har hänt tidigare under 2016?
   Läs mer härKommande arrangemang


- Finlands Självständighetsdag den 6 december

   Självständighetsgudstjänst äger rum i Tyska kyrkan klockan 10:00. Därefter
  kransnedläggning vid minnestavlorna på Finska kyrkans gård

  I Hangö högtidlighålls att det gått 75 år sedan Hangökriget med ett omfattande
  program under hela dagen
  Läs artikel i tidningen Västra Nyland här

  I Helsingfors deltager två av våra veteraner från Vinterkriget i President-
  mottagningen på Slottet


- Pjäsen Okänd soldat i Harparskog sommaren 2017
   Läs mer här- Vad hände i föreningen under 2015?
   Läs mer här


- Intresserad av att bli medlem?
   Skicka en intresseanmälan här- Minnesmärken över Svenska Finlandsfrivilliga i Sverige och utlandet
   Claes Grafström har gjort denna utmärkta förteckning med minnesmärken över
  Svenska Finlandsfrivilliga. I vissa fall länkas till SMMM (Svenska Militära
  Minnesmärken) och till Krigsminnen (en privat websida)

  Läs dokumentet här


- Letar du efter någon som var med i Frivilligkåren under Vinterkriget?
   Vår tidnings förre redaktör har sammanställt anvisningar för hur man söker i
  Krigsarkivet
  Läs instruktionen
här


Besök oss på Facebook 

 


 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005

Uppdaterad 2016-11-29