VERKSAMHETSIDÉ | HISTORIK | ORGANISATION | KOMMANDE AKTIVITETER | HÄNT I FÖRENINGEN | BLI MEDLEM | LÄNKAR | HEM

Föreningens fanor i Karlbergs slottskapell.
Foto: CG Johanson


  2 0 1 7       


A K T U E L L T


- Uppvaktning på Sandudd på julafton
   Läs mer här


- Finlands Självständighetsdag den 6 december

  Självständighetsgudstjänst hölls i Tyska kyrkan klockan 10:00
  Läs mer
här

  I Hangö högtidlighölls att det gått 75 år sedan Hangökriget
  Läs mer här

  I Helsingfors deltog två av våra veteraner från Vinterkriget i President-
  mottagningen på Slottet
  Läs mer här


- Kransnedläggning i Helsingfors den 5 november
   Läs mer här


- Vad har hänt tidigare under 2016?
   Läs mer här


- Pjäsen Okänd soldat i Harparskog sommaren 2017
   Läs mer här- Vad hände i föreningen under 2015?
   Läs mer här


- Intresserad av att bli medlem?
   Skicka en intresseanmälan här- Minnesmärken över Svenska Finlandsfrivilliga i Sverige och utlandet
   Claes Grafström har gjort denna utmärkta förteckning med minnesmärken över
  Svenska Finlandsfrivilliga. I vissa fall länkas till SMMM (Svenska Militära
  Minnesmärken) och till Krigsminnen (en privat websida)

  Läs dokumentet här


- Letar du efter någon som var med i Frivilligkåren under Vinterkriget?
   Vår tidnings förre redaktör har sammanställt anvisningar för hur man söker i
  Krigsarkivet
  Läs instruktionen
här


Besök oss på Facebook 

 


 

Copyright Svenska Finlandsfrivilligas Minnesförening 2005

Uppdaterad 2017-01-19